Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302306Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Nieuw Milligenseweg 2 Kootwijk, kappen es

 

Zaaknummer 2020W2790

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.