Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302284Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Koningsbergenweg kavel 15 (naast nr. 14-14A) Barneveld, bouwen bedrijfspand

 

Zaaknummer 2020W2795

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.