Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302271Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Beekweide kavel 4 Barneveld, bouwen woning

 

Zaaknummer 2020W2798

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.