Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302262Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Barnseweg 29 Barneveld, verbouwen garage

 

Zaaknummer 2020W2757

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.