Schulpen 1 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het realiseren van 2 appartementen (OV 20200480/5418629)

Op 12 november 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30 december 2020. De aanvraag betreft het realiseren van 2 appartementen en aanpassen van de gevel op de verdieping.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven