Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 301686Beschikkingen | afhandelingSchulpen 1 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het realiseren van 2 appartementen (OV 20200480/5418629)

Op 12 november 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30 december 2020. De aanvraag betreft het realiseren van 2 appartementen en aanpassen van de gevel op de verdieping.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).