Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 301453Beschikkingen | aanvraagGemeente Ermelo - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem - Wilhelminalaan 18, Ermelo

Aanvraag omgevingsvergunning

Omschrijving

  • Wilhelminalaan 18 het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem 3851XW

Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar 0341 - 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage