Drieboomlaan 223 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Drieboomlaan 223, verbouwen en uitbreiden bestaande schuur

Verzonden 13 november 2020

Naar boven