Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 301427Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dorpsweg 162, Twisk week 47

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

een revisie op de vergunde situatie van 2016

 

met verzenddatum 12-11-2020

 

Uiterlijk op 23-12-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.