Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 301365Beschikkingen | aanvraagNabij Bokkewiel 6 te Joure (Kadestrale aanduiding: NEK00/K/992): aanvraag vergunning aanleggen van dammen en duikers voor aansluiting op de openbare w

Op 10-nov-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het aanleggen van dammen en duikers voor aansluiting op de openbare wegen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.