Kyl 27 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een losstaande carport naast het huis (OV 20200658)

Op 12-nov-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een losstaande carport naast het huis.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven