Urkerstraat 8 te Lemmer: aanvraag vergunning verlengen van bestaande schutting in de steeg tot aan de straat en terug naar achterkant van de woning (O

Op 14-nov-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verlengen van bestaande schutting in de steeg tot aan de straat en terug naar achterkant van de woning.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven