Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 301070Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Broek 10, 5388 XJ te Nistelrode

Datum ontvangst: 12-11-2020

 

Het plaatsen van een poort bij A-watergang

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 25 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze