Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 301058Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sectie L 374 en 412 langs de A50 te Nistelrode

Datum ontvangst: 12-11-2020

 

Het realiseren van een geluidscherm Plan Zwarte Molen

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 25 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze