Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent de uitvoering van de Verordening Haarlemse Wateren 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Haarlem,

 

gelet op artikel 4 van de Verordening Haarlemse Wateren 2020;

 

besluit vast te stellen het

 

‘Uitvoeringsbesluit Verordening Haarlemse Wateren 2020’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt (mede) verstaan onder:

 • -

  Verordening: Verordening Haarlemse Wateren 2020;

 • -

  Ligplaatsenplan: kaart(en) waarop de beschikbare ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente Haarlem zijn aangegeven.

Artikel 2 aanwijzen ligplaatsen

De onderstaande vaartuigen kunnen ligplaats innemen op de locaties zoals aangegeven in het ligplaatsenplan:

 • a.

  Vaartuigen voor particulier gebruik kunnen een vaste ligplaats innemen overeenkomstig het toegekende ligplaatsnummer, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 12 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur rood en de omschrijving “vast (particulier)” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • b.

  Bedrijfsvaartuigen kunnen een vaste ligplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 13 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur groen en de omschrijving “vast (bedrijfsmatig)”op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • c.

  Bedrijfsvaartuigen en/of binnenschepen kunnen als passant een ligplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 14 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur roze en de omschrijving “passanten (bedrijf)” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • d.

  Vaartuigen voor particulier gebruik kunnen als passant een ligplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 16 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur paars en de omschrijving “passanten (particulier)” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • e.

  bedrijfsvaartuigen en/of binnenschepen kunnen een wachtplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 17 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur donkerblauw en de omschrijving “wachtplaats” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • f.

  Vaartuigen voor particulier gebruik kunnen een invalide-ligplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 18 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur lichtblauw en de omschrijving “passanten (invalide)” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • g.

  Vaartuigen voor particulier gebruik kunnen een ligplaats voor een elektrische oplaadpunt innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 19 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur oranje en de omschrijving “elektrisch oplaadpunt” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • h.

  Vaartuigen kunnen een winterligplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 20 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur zwart en de omschrijving “winterligplaats” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • i.

  Rondvaartboten kunnen een op- en afstapplaats voor rondvaart innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van artikel 21 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur bruin en de omschrijving “op- en afstapplaats rondvaart” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

 • j.

  Vaartuigen kunnen een bezoekersligplaats innemen, zoals bedoeld en met inachtneming van de voorwaarden van artikel 22 van de verordening, op de locaties die zijn aangegeven met de kleur geel en de omschrijving “bezoekers (pleziervaartuig)” op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2020-A4, UB2020-A6, UB2020-A7, UB2020-B3 t/m UB2020-B7, UB2020-C1 t/m UB2020-C5, UB2020-D1 t/m UB2020-D5, UB2020-E1 t/m UB2020-E5, UB2020-F4 en UB2020-F5.

Artikel 3 vaartuigen per ligplaats

Voor wat betreft de locaties die, in het ligplaatsenplan, zijn aangeduid met de omschrijving:

 • -

  Vast (particulier) en de kleur rood;

 • -

  Vast (bedrijfsmatig) en de kleur groen.

Mag op deze locatie één vaartuig worden afgemeerd per ingetekende locatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven