Aanvraag omgevingsvergunning, bouwrijp maken aanleg Industrieterrein Chemiepark 2 (Heveskes) sectie O 1039 Delfzijl 01 Oost 1036

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben op 10 november 2020 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken aanleg Industrieterrein Chemiepark 2 (Heveskes). Locatie: Kadastrale gemeente Delfzijl Kadastrale sectie O Kadastraal perceelnummer 1039 Specificatie locatie Delfzijl 01 Oost 1036.

 

Inlichtingen

Informatie over deze aangevraagde omgevingsvergunning krijgt u bij de Werkorganisatie DEAL-gemeenten via telefoonnummer (0596) 63 97 00. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.

Naar boven