Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 298122Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Besluit mobiel breken en bouw- en sloopafval, voor een mobiele puinbreker, Hallsedijk 55 te Empe

Er is op 21 oktober 2020 een Melding op basis van het Besluit mobiel breken en bouw- en sloopafval

ingediend voor :

Status: melding

Locatie: Hallsedijk 55 te Empe

Voor: het in werking hebben van een mobiele puinbreker voor zeven breekdagen in de periode van 5 november 2020 tot 2 december 2020

Zaakdossier: DOS-2020-075487

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van

een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar (via (055) 580 17 05

of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep

worden ingesteld.

Brummen, 18 november 2020

Burgemeester en wethouders van Brummen