Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 297706Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlening omgevingsvergunning regulier - bouwen van 30 appartementen en het kappen van 4 bomen - Koningin Julianaplein 1, Woudenberg

11 november 2020:

Koningin Julianaplein 1, 3931 CK, het bouwen van 30 appartementen en het kappen van 4 bomen, Zaak-ID 0351-15785.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.