Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 25 november

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

 • 2.

Vragenhalfuur

 •  

 

 • 3.

Perspectiefnota 2021 ( Algemene Beschouwingen en eerste termijn raad )

Voorstel:

 • 1.

  Vooruitlopend op aanpassing van de financiële verordening de naamgeving van het document te wijzigen in perspectiefnota 2021 in plaats van kadernota 2021;

 • 2.

  De perspectiefnota 2021 vast te stellen;

 • 3.

  De begroting 2021 te wijzigen conform de in deze perspectiefnota 2021 opgenomen mutaties in de jaarschijven 2021-2024.

Het vervolg van deze raadsvergadering vindt plaats op 7 december (eerste termijn college en tweede termijn raad en college en Beslút ).

 •  

 

 • 4.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Raads vergadering live volgen :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

Naar boven