Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 297285Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning BOUWEN Kanaalstraat 38 te Roden, het veranderen van de entree.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning