Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 297262Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning KAPPEN Zuthereschweg 27 te Roden, het kappen van een boom;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning