Agenda Petear

 

 •  

Datum : 23 november 2020

 •  

Tijdstip : 19:00 uur

 •  

Locatie : digitaal

 •  

Voorzitter : de heer R.J. Roelevink

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

 

Dit Petear is anders ingericht dan het gangbare Petear. Naast de mogelijkheid voor inwoners of betrokkenen om deel te nemen aan het Petear, is er gelegenheid voor de raads- en commissieleden om vragen te stellen aan het college. De agenda bestaat om die reden uit twee delen:

 •  

 

 •  

Deel 1: Petear voor inwoners of betrokkenen

 •  

 

1.1

Opening en vaststellen agenda

 

 

1.2

Perspectiefnota 2021

Voorstel:

 • 1.

  Vooruitlopend op aanpassing van de financiële verordening de naamgeving van het document te wijzigen in perspectiefnota 2021 in plaats van kadernota 2021;

 • 2.

  De perspectiefnota 2021 vast te stellen;

 • 3.

  De begroting 2021 te wijzigen conform de in deze perspectiefnota 2021 opgenomen mutaties in de jaarschijven 2021-2024.

Toelichting: In verband met de COVID-19 crisis zijn er onzekerheden over het meerjarenperspectief. In juli heeft de raad de crisisnota vastgesteld. Nu ligt de Perspectiefnota voor ter besluitvorming. Ook nu is er sprake van onzekerheden, temeer omdat de septembercirculaire geen compensatie oplevert. Hierbij wordt een voorstel gedaan welke noodzakelijke aanmeldingen op te nemen hetzij als te honoreren en dan wel niet te honoreren in deze Perspectiefnota 2021.

 •  

 

1.3

Sluiting

 •  

 

 •  

Deel 2: Vragen van raads- en commissieleden aan college

 •  

 

2.1

Opening en vaststellen agenda

 •  

 

2.2

Perspectiefnota 2021

Voorstel:

 • 1.

  Vooruitlopend op aanpassing van de financiële verordening de naamgeving van het document te wijzigen in perspectiefnota 2021 in plaats van kadernota 2021;

 • 2.

  De perspectiefnota 2021 vast te stellen;

 • 3.

  De begroting 2021 te wijzigen conform de in deze perspectiefnota 2021 opgenomen mutaties in de jaarschijven 2021-2024.

Toelichting:. In verband met de COVID-19 crisis zijn er onzekerheden over het meerjarenperspectief. In juli heeft de raad de crisisnota vastgesteld. Nu ligt de Perspectiefnota voor ter besluitvorming. Ook nu is er sprake van onzekerheden, temeer omdat de septembercirculaire geen compensatie oplevert. Hierbij wordt een voorstel gedaan welke noodzakelijke aanmeldingen op te nemen hetzij als te honoreren en dan wel niet te honoreren in deze Perspectiefnota 2021.

 •  

 

2.3

Sluiting

 •  

 

 •  

 

Mochten er geen aanmeldingen binnengekomen zijn om mee te praten over deel 1 van dit Petear, dan gaat dit deel niet door en start deel 2 van de vergadering om 19.00 uur!

 

U kunt dit nakijken op de site van de gemeenteraad.

 

 

Naar boven