Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 297239Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bekleden van de gevel met hardhouten planken, Pijnsweg 28 te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het bekleden van de gevel met hardhouten planken, Pijnsweg 28, 6419 CL te Heerlen (datum besluit 06-11-2020 , dossiernummer14314 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.