Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 29692Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kasteellaan en Schaapssteeg F 297 te Heesch

Het afgraven van een teeltlaag voor natuuraanleg

 

Datum ontvangst: 03-02-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 12 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze