Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 29647Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel Wogmeer 47 te Hensbroek

De gemeente heeft op 3 februari 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2019-HZ-0438 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op locatie Wogmeer 47 te Hensbroek te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.