Overeenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij enkele exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan. Genoemde overeenkomsten hebben betrekking de volgende locaties:

 

1. Albert van Cuijckstraat ong. (tussen nr. 83 en 87) te Asten;

2. Laarbroek 5 te Asten.

 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 13 november gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Naar boven