Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 29557Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meursstraat ong. sectie A nr.4325 te Heesch

Het oprichten van een schuilgelegenheid

 

Datum ontvangst: 31-01-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 12 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze