Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 295276Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning sectie I nr.797 achter Heuvelstraat 82, 5388 XG te Nistelrode

Datum ontvangst: 09-11-2020

 

Het realiseren van landschapselementen waarmee wijstverschijnselen zichtbaar worden

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze