Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 295242Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Hoef 27, 5388 EL te Nistelrode

Datum ontvangst: 06-11-2020

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv aanbouw extra slaapkamer

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze