Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning restaureren van de klokkenstoel (OV 20200465/5405883)

Op 3 november 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 2 december 2020. De aanvraag betreft het restaureren van de klokkenstoel.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven