Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het uitbreiden van een jongveestal (OV 20200550/5487377)

Op 9 november 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 7 januari 2021. De aanvraag betreft het uitbreiden van een jongveestal.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven