Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 294684Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Kortsteel 5, het gedeeltelijk veranderen van twee lokalen van een bestaand schoolgebouw

Wij hebben op 9 november 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het gedeeltelijk veranderen van twee lokalen van een bestaand schoolgebouw, activiteit *1 op de locatie Kortsteel 5. De aanvraag heeft dossiernummer 20Z0002255.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 18 november 2020 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken