Kerkpad 36 te Haskerhorne: aanvraag vergunning gelijk trekken van de achterzijde van de woning met de bijkeuken, en het vervangen van de garage (OV 20

Op 08-nov-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het gelijk trekken van de achterzijde van de woning met de bijkeuken, en het vervangen van de garage.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven