Kupersleantsje 5 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3320): aanvraag vergunning verstevigen en veranderen van de buitenkade en realiseren van

Op 08-nov-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verstevigen en veranderen van de buitenkade en realiseren van 9 ligboxen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven