Waling Dijkstrastraat 7 te Joure: aanvraag vergunning verlengen van de nok en plaatsen van een dakkapel met kunststof boei-delen (OV 20200643)

Op 08-nov-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verlengen van de nok en plaatsen van een dakkapel met kunststof boei-delen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven