Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 293972Plannen | ruimtelijkVaststelling wijzigingsplan Veilingweg 8 in Andijk, gemeente Medemblik

 

Burgemeester en wethouders van Medemblik hebben het wijzigingsplan “Veilingweg 8” op

28 oktober 2020 vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan gaat over het vergroten van het agrarische bouwvlak naar 1,83 ha op het perceel Veilingweg 8 in Andijk.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u vanaf 13 november 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.Het wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.WPVEILINGWEG8-VA01).

 

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.