Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2020, 293725Beschikkingen | aanvraagTom Karstenstraat, Elle Molstraat, Jan heesjesstraat, Pastoor Ammerlaanstraat (fase 5A B&O) INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Tom Karstenstraat, Elle Molstraat, Jan heesjesstraat, Pastoor Ammerlaanstraat (fase 5A B&O) bouwen 26 woningen

Ingediend 9 november 2020

 

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.