Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 293343Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Roode Hert ongenummerd, het bouwen van een vrijstaande woning

Wij hebben op 8 november 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning, activiteit 1* op de locatie Roode Hert ongenummerd. De aanvraag heeft dossiernummer 20Z0002696.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 18 november 2020 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken