Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 293332Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 3 november 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 3 november 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Bestuurlijke besluitvorming: huisvesting onderwijs - vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil kosten asbestsanering

Het college heeft besloten een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Stichting OPMAAT Groep en Stichting BOOM over het beëindigen van een geschil over de kosten van asbestsanering.

 

Collegevoorstel vaststellen geactualiseerde grondexploitaties 2020

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de geactualiseerde grondexploitaties 2020 en deze grondexploitaties ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

 

Collegevoorstel verlenen uitsluitend recht Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch

Het college heeft besloten het uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval aan de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch vast te stellen voor een periode van 5 jaar startende op 1 januari 2021.

 

Collegevoorstel bestemmingsplan Poirtersstraat

Het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan Poirtersstraat in Oisterwijk voor vaststelling aan de raad voor te leggen.