Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 29308Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie objectontheffing Sluysterslaan, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

 

 

Maakt bekend dat zij op 3 februari 2020 de navolgende ontheffing hebben verleend. Het besluit is verzonden aan de aanvrager.

 

Een vaste steiger, een container, een eco toilet en een schaftkeet, Sluysterslaan 533, periode 3 februari 2020 tot en met 15 mei 2020, zaaknummer: 812711

Om werkzaamheden te kunnen verrichten aan nabijgelegen pand.

 

Inzagetermijn

Met ingang van 8 februari 2020 tot en met 28 maart 2020 kunt u het besluit inzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Haverkort via e-mailadres e.haverkort@nieuwegein.nl of via telefoonnummer 14 030.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot zes weken na verzending aan de aanvragers, een bezwaarschrift indienen bij, het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

- naam, adres en woonplaats van indiener bezwaarschrift;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (graag onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vermelden);

- de grond van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de besluiten niet gebruikt mogen worden. Daarvoor is een afzonderlijk verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.