Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 291803Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekking omgevingsvergunning Hazelbergsestraat 2b, 5473 XL Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het besluit:

Intrekken omgevingsvergunning van 08-11-2013 voor het bouwen van een vleesvarkensstal.

Verzenddatum: 28-10-2020

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Heesch, 11 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze