Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 291565Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu, locatie Industrieweg 18B en 18H, Grootebroek (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf aan Industrieweg 18B en 18H in Grootebroek op verzoek van de inrichtinghouder in te trekken:

 

  • 1.

    de op 20 september 2011 aan VSG Tweewielers verleende omgevingsvergunning onderdeel milieu met kenmerk 92571 voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting waar 37.625 kg aan consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en verkocht.

De inrichting wordt niet opgeheven, maar de vergunningplichtige activiteit, zijnde het opslaan van meer dan 10 ton aan consumentenvuurwerk, wordt beëindigd.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt van 12 november 2020 tot en met

23 december 2020 ter inzage bij de gemeente Stede Broec. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken (artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht). Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de OD NHN, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze Industrieweg 18B en 18H in Grootebroek onder vermelding van het zaaknummer OD.325643. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 088-1021 300. Graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.