Blokmergouw 1 OPSCHORTEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met vier weken hebben verlengd

 

Blokmergouw 1, kappen 3 bomen

Verzonden 2 november 2020

Naar boven