Aanvraag omgevingsvergunning Hazelaarshof 2, Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 

Locatie: Hazelaarshof 2, Enkhuizen

Voor: het plaatsen van twee dakkapellen en zonnepanelen

Datum ontvangst: 28 oktober 2020

 

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Enkhuizen gebruikelijke wijze.

In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.

Naar boven