Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 290694Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit omgevingsvergunning Grotestraat Centrum 32 te Valkenburg

De gemeente heeft op 4 november 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ_WABO-2020-000530 en DMS nummer 099489431 voor een omgevingsvergunning op locatie Grotestraat Centrum 32 te Valkenburg. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het brandveilig gebruik van het pand (vergunning).

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 043.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 5 november 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via info@valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.