Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 289726Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning KAPPEN Oosterduinen Z 51 te Norg, het kappen van een boom.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning