Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 289720Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning KAPPEN Achterstewold 2 te Peize, het kappen van een beuk;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning