Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 289717Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning KAPPEN Kortewijk 20 te Nieuw-Roden, het kappen van twee kastanjebomen;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning