Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 289699Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning KAPPEN de Hulst 50 te Roden, het kappen van een wilg;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning