Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 289687Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning KAPPEN Norgerweg 6 te Alteveer, het kappen van een berk;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning