Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2020, 289683Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning BOUWEN Dorpsstraat 7 te Nieuw-Roden, het oprichten van vier appartementen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning